Sääksitutkimus

Kalasääsken eli sääksen seuranta alkoi jo vuonna 1971. Tällä sivulla on esitetty täytettyjen pesäilmoitusten lukumäärät vuosittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella sääksen poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Monitoring of the Finnish Osprey population started already in 1971. On this page, the numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of Ospreys (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1971 556 / 407 =
1.366
1972 814 / 620 =
1.313
1973 841 / 615 =
1.367
1974 821 / 611 =
1.344
1975 792 / 654 =
1.211
1976 834 / 657 =
1.269
1977 844 / 621 =
1.359
1978 890 / 627 =
1.419
1979 897 / 610 =
1.47
1980 975 / 656 =
1.486
1981 757 / 625 =
1.211
1982 839 / 628 =
1.336
1983 1010 / 654 =
1.544
1984 956 / 688 =
1.39
1985 975 / 673 =
1.449
1986 1084 / 698 =
1.553
1987 1071 / 723 =
1.481
1988 1113 / 724 =
1.537
1989 1202 / 774 =
1.553
1990 1301 / 754 =
1.725
1991 1375 / 836 =
1.645
1992 1356 / 829 =
1.636
1993 1474 / 911 =
1.618
1994 1666 / 956 =
1.743
1995 1382 / 952 =
1.452
1996 1424 / 921 =
1.546
1997 1544 / 931 =
1.658
1998 1466 / 897 =
1.634
1999 1571 / 892 =
1.761
2000 1568 / 939 =
1.67
2001 1487 / 931 =
1.597
2002 1551 / 907 =
1.71
2003 1452 / 895 =
1.622
2004 1492 / 912 =
1.636
2005 1539 / 925 =
1.664
2006 1709 / 980 =
1.744
2007 1558 / 973 =
1.601
2008 1576 / 988 =
1.595
2009 1652 / 1060 =
1.558
2010 1788 / 1149 =
1.556
2011 1882 / 1158 =
1.625
2012 1802 / 1145 =
1.574
2013 1918 / 1172 =
1.637
2014 1834 / 1224 =
1.498
2015 1794 / 1191 =
1.506
2016 1724 / 1130 =
1.526
2017 1687 / 1159 =
1.456
2018 1759 / 1101 =
1.598
2019 1956 / 1158 =
1.689
2020 1386 / 847 =
1.636