Linnustonseurannan tulospalvelu

Jos olet rengastaja tai sinulla on havainnoijanumero, kirjautumalla tulospalveluun sisälle Lintuvaaran kautta, voit selata ja hakea omien ilmoituksiesi tietoja.

Tällä sivustolla esitellään Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) koordinoimien linnustonseurantojen tuloksia. Tällä hetkellä palvelusta löytyy tietoa seuraavista seurannoista: lintujen rengastus, pesäkorttitutkimus, petolintujen pesätutkimus ja sääksitutkimus.

Palvelussa näkyvät julkisesti niiden rengastajien ja havainnoijien nimet, jotka ovat antaneet nimien julkistamiseen luvan. Muiden kohdalla nimenä lukee "Salattu". Rengastajat ja havainnoijat voivat säädellä oman nimensä näkyvyyttä Lintuvaaran Omat tiedot -sivulla (vaatii sisäänkirjautumisen). Lintuvaaraan kirjauduttuaan he näkevät omat tietonsa, vaikka ne olisivat muille salattuja.

Suojelusyistä eräiden uhanalaisten lintulajien näkyminen tilastoissa, tai lajin esiintymispaikaksi ilmoitettu kunta on salattu.

Tällä sivustolla esitettyjä tietoja käytettäessä lähde on aina mainittava (lähde: Linnustonseurannan tulospalvelu, rengastus.helsinki.fi/tuloksia, [viittauspäivä], Luonnontieteellinen keskusmuseo).


These webpages show summary data on some Finnish bird monitoring schemes coordinated by the Finnish Museum of Natural History (LUOMUS). At the moment, the service includes the following schemes: bird ringing, winter bird censuses, nest record card study, nest survey of birds of prey, osprey nest survey and point counts of terrestrial birds.

When referring to the data shown on these pages, the source should always be mentioned (source: Results-service of the Finnish Bird Monitoring Scheme, rengastus.helsinki.fi/tuloksia, [date], Finnish Museum of Natural History).

Seurantojen tilastoja

Seurantojen tuloksia Laji.fi palvelussa

Rengastustoimiston sivut

Lintuvaara

Palaute ja kehitysehdotukset: