Sääksitutkimus

« Takaisin

Pesimistuloksittain

  17 18 19 20  
  1 1 1 1 4
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu.     1
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa.    2
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta.     1