Sääksitutkimus

« Takaisin

Pesimistuloksittain

  71 72  
  1 1 2
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu.   1
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa.   1