Sääksitutkimus

« Takaisin

Pesimistuloksittain

  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08  
  1 2 1 3 1 1 1 1 11
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu.                                      1
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista.                                      1
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa.                                    3
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen.                                     2
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta.                                    3
Ei tarkastettu                                      1