Sääksitutkimus

« Takaisin

Pesimistuloksittain

  76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02  
  4 1 1 8 2 1 1 1 1 20
Pesä asumaton.                           5
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena.                           3
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu.                            1
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu.                           2
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa.                        6
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen.                            1
Pesä jonkin toisen lajin asuma.                            1
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta.                            1