Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974 4 / 1 =
4
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 39 / 12 =
3.25
1983 67 / 23 =
2.913
1984 7 / 2 =
3.5
1985 18 / 3 =
6
1986 48 / 11 =
4.364
1987 16 / 6 =
2.667
1988 77 / 23 =
3.348
1989 101 / 22 =
4.591
1990  
1991 3 / 1 =
3
1992 14 / 4 =
3.5
1993 1 / 1 =
1
1994 5 / 2 =
2.5
1995  
1996 5 / 2 =
2.5
1997  
1998  
1999 9 / 3 =
3
2000 7 / 2 =
3.5
2001  
2002  
2003 32 / 8 =
4
2004 8 / 2 =
4
2005  
2006 6 / 1 =
6
2007 28 / 5 =
5.6
2008  
2009  
2010 25 / 6 =
4.167
2011 72 / 14 =
5.143
2012 2 / 1 =
2
2013  
2014 11 / 3 =
3.667
2015 166 / 31 =
5.355
2016 105 / 20 =
5.25
2017 4 / 1 =
4
2018  
2019 6 / 2 =
3
2020 22 / 7 =
3.143