Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 210 / 83 =
2.53
1983 184 / 71 =
2.592
1984 37 / 19 =
1.947
1985 233 / 99 =
2.354
1986 431 / 142 =
3.035
1987 120 / 57 =
2.105
1988 318 / 123 =
2.585
1989 532 / 174 =
3.057
1990 262 / 101 =
2.594
1991 323 / 134 =
2.41
1992 249 / 103 =
2.417
1993 112 / 49 =
2.286
1994 250 / 96 =
2.604
1995 183 / 77 =
2.377
1996 105 / 49 =
2.143
1997 324 / 107 =
3.028
1998 179 / 78 =
2.295
1999 280 / 97 =
2.887
2000 106 / 49 =
2.163
2001 217 / 92 =
2.359
2002 227 / 97 =
2.34
2003 288 / 108 =
2.667
2004 71 / 37 =
1.919
2005 410 / 129 =
3.178
2006 372 / 119 =
3.126
2007 123 / 56 =
2.196
2008 490 / 155 =
3.161
2009 481 / 137 =
3.511
2010 78 / 36 =
2.167
2011 279 / 102 =
2.735
2012 220 / 87 =
2.529
2013 165 / 70 =
2.357
2014 308 / 118 =
2.61
2015 286 / 118 =
2.424
2016 369 / 123 =
3
2017 239 / 97 =
2.464
2018 197 / 90 =
2.189
2019 200 / 84 =
2.381
2020 208 / 71 =
2.93