Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 11 / 4 =
2.75
1983 2 / 1 =
2
1984 8 / 5 =
1.6
1985 49 / 19 =
2.579
1986 6 / 4 =
1.5
1987 36 / 13 =
2.769
1988 18 / 7 =
2.571
1989 55 / 21 =
2.619
1990  
1991 64 / 31 =
2.065
1992 52 / 26 =
2
1993 3 / 2 =
1.5
1994 16 / 7 =
2.286
1995 5 / 2 =
2.5
1996 20 / 6 =
3.333
1997 3 / 1 =
3
1998 3 / 1 =
3
1999 5 / 4 =
1.25
2000 4 / 2 =
2
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006 6 / 2 =
3
2007  
2008 6 / 2 =
3
2009 6 / 3 =
2
2010 1 / 1 =
1
2011 1 / 1 =
1
2012 4 / 3 =
1.333
2013 32 / 14 =
2.286
2014 12 / 8 =
1.5
2015 11 / 6 =
1.833
2016 33 / 21 =
1.571
2017 36 / 20 =
1.8
2018 7 / 5 =
1.4
2019 19 / 10 =
1.9
2020 5 / 4 =
1.25