Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981 5 / 2 =
2.5
1982 208 / 59 =
3.525
1983 322 / 91 =
3.538
1984 73 / 31 =
2.355
1985 246 / 74 =
3.324
1986 307 / 89 =
3.449
1987 102 / 38 =
2.684
1988 258 / 68 =
3.794
1989 292 / 80 =
3.65
1990 204 / 70 =
2.914
1991 235 / 71 =
3.31
1992 208 / 69 =
3.014
1993 174 / 61 =
2.852
1994 272 / 79 =
3.443
1995 180 / 63 =
2.857
1996 73 / 24 =
3.042
1997 205 / 52 =
3.942
1998 123 / 39 =
3.154
1999 104 / 28 =
3.714
2000 114 / 36 =
3.167
2001 113 / 34 =
3.324
2002 170 / 55 =
3.091
2003 126 / 37 =
3.405
2004 38 / 15 =
2.533
2005 160 / 42 =
3.81
2006 97 / 28 =
3.464
2007 40 / 16 =
2.5
2008 115 / 38 =
3.026
2009 129 / 34 =
3.794
2010 34 / 12 =
2.833
2011 42 / 12 =
3.5
2012 71 / 21 =
3.381
2013 31 / 12 =
2.583
2014 65 / 20 =
3.25
2015 97 / 32 =
3.031
2016 131 / 36 =
3.639
2017 94 / 32 =
2.938
2018 54 / 19 =
2.842
2019 82 / 25 =
3.28
2020 162 / 45 =
3.6