Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981 2 / 1 =
2
1982 18 / 10 =
1.8
1983 38 / 23 =
1.652
1984 48 / 28 =
1.714
1985 49 / 28 =
1.75
1986 60 / 33 =
1.818
1987 30 / 18 =
1.667
1988 31 / 19 =
1.632
1989 70 / 41 =
1.707
1990 48 / 27 =
1.778
1991 20 / 14 =
1.429
1992 43 / 23 =
1.87
1993 72 / 40 =
1.8
1994 37 / 23 =
1.609
1995 45 / 26 =
1.731
1996 32 / 17 =
1.882
1997 42 / 24 =
1.75
1998 24 / 16 =
1.5
1999 27 / 15 =
1.8
2000 22 / 12 =
1.833
2001 15 / 9 =
1.667
2002 18 / 10 =
1.8
2003 23 / 15 =
1.533
2004 27 / 16 =
1.688
2005 13 / 7 =
1.857
2006 30 / 17 =
1.765
2007 4 / 4 =
1
2008 12 / 6 =
2
2009 13 / 7 =
1.857
2010 11 / 6 =
1.833
2011 12 / 7 =
1.714
2012 29 / 17 =
1.706
2013 22 / 12 =
1.833
2014 11 / 6 =
1.833
2015 12 / 7 =
1.714
2016 16 / 9 =
1.778
2017 11 / 6 =
1.833
2018 18 / 10 =
1.8
2019 19 / 10 =
1.9
2020 8 / 6 =
1.333