Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 7 / 3 =
2.333
1983 31 / 7 =
4.429
1984 18 / 5 =
3.6
1985 26 / 9 =
2.889
1986 43 / 12 =
3.583
1987 10 / 3 =
3.333
1988 20 / 8 =
2.5
1989 41 / 8 =
5.125
1990 80 / 17 =
4.706
1991 102 / 26 =
3.923
1992 118 / 29 =
4.069
1993 94 / 26 =
3.615
1994 230 / 42 =
5.476
1995 240 / 62 =
3.871
1996 158 / 33 =
4.788
1997 435 / 76 =
5.724
1998 311 / 61 =
5.098
1999 304 / 49 =
6.204
2000 243 / 52 =
4.673
2001 262 / 48 =
5.458
2002 305 / 49 =
6.224
2003 482 / 78 =
6.179
2004 145 / 23 =
6.304
2005 199 / 32 =
6.219
2006 303 / 54 =
5.611
2007 138 / 22 =
6.273
2008 192 / 31 =
6.194
2009 360 / 60 =
6
2010 67 / 10 =
6.7
2011 132 / 20 =
6.6
2012 90 / 16 =
5.625
2013 62 / 13 =
4.769
2014 204 / 34 =
6
2015 254 / 43 =
5.907
2016 285 / 47 =
6.064
2017 77 / 15 =
5.133
2018 106 / 18 =
5.889
2019 221 / 37 =
5.973
2020 155 / 25 =
6.2