Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 71 / 18 =
3.944
1983 75 / 17 =
4.412
1984 68 / 20 =
3.4
1985 117 / 29 =
4.034
1986 177 / 42 =
4.214
1987 208 / 49 =
4.245
1988 374 / 79 =
4.734
1989 593 / 128 =
4.633
1990 288 / 71 =
4.056
1991 515 / 122 =
4.221
1992 475 / 106 =
4.481
1993 580 / 144 =
4.028
1994 728 / 158 =
4.608
1995 977 / 213 =
4.587
1996 885 / 186 =
4.758
1997 708 / 162 =
4.37
1998 488 / 116 =
4.207
1999 800 / 161 =
4.969
2000 738 / 161 =
4.584
2001 493 / 112 =
4.402
2002 725 / 153 =
4.739
2003 968 / 197 =
4.914
2004 556 / 125 =
4.448
2005 1033 / 207 =
4.99
2006 997 / 200 =
4.985
2007 632 / 157 =
4.025
2008 744 / 156 =
4.769
2009 1256 / 252 =
4.984
2010 953 / 205 =
4.649
2011 1418 / 292 =
4.856
2012 1260 / 293 =
4.3
2013 1216 / 294 =
4.136
2014 1456 / 328 =
4.439
2015 1818 / 408 =
4.456
2016 1702 / 396 =
4.298
2017 1178 / 302 =
3.901
2018 1406 / 318 =
4.421
2019 1811 / 391 =
4.632
2020 559 / 122 =
4.582