Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981 3 / 2 =
1.5
1982 16 / 7 =
2.286
1983 31 / 15 =
2.067
1984 44 / 19 =
2.316
1985 49 / 22 =
2.227
1986 67 / 32 =
2.094
1987 53 / 23 =
2.304
1988 52 / 23 =
2.261
1989 65 / 28 =
2.321
1990 81 / 36 =
2.25
1991 61 / 28 =
2.179
1992 80 / 37 =
2.162
1993 65 / 28 =
2.321
1994 58 / 26 =
2.231
1995 55 / 23 =
2.391
1996 43 / 23 =
1.87
1997 56 / 25 =
2.24
1998 36 / 15 =
2.4
1999 35 / 16 =
2.188
2000 13 / 7 =
1.857
2001 12 / 7 =
1.714
2002 13 / 8 =
1.625
2003 27 / 13 =
2.077
2004 18 / 11 =
1.636
2005 26 / 12 =
2.167
2006 32 / 15 =
2.133
2007 19 / 9 =
2.111
2008 27 / 15 =
1.8
2009 8 / 5 =
1.6
2010 32 / 13 =
2.462
2011 8 / 4 =
2
2012 9 / 5 =
1.8
2013 13 / 7 =
1.857
2014 9 / 5 =
1.8
2015  
2016 5 / 2 =
2.5
2017 6 / 2 =
3
2018 6 / 3 =
2
2019 14 / 6 =
2.333
2020 2 / 1 =
2