Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974 5 / 1 =
5
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980 5 / 1 =
5
1981  
1982 20 / 6 =
3.333
1983 18 / 4 =
4.5
1984 10 / 2 =
5
1985 44 / 11 =
4
1986 39 / 9 =
4.333
1987 15 / 5 =
3
1988 51 / 12 =
4.25
1989 74 / 18 =
4.111
1990 16 / 4 =
4
1991 13 / 4 =
3.25
1992 12 / 3 =
4
1993 20 / 5 =
4
1994 17 / 5 =
3.4
1995  
1996 5 / 2 =
2.5
1997 6 / 2 =
3
1998  
1999  
2000 4 / 1 =
4
2001  
2002 3 / 1 =
3
2003 18 / 4 =
4.5
2004 12 / 3 =
4
2005 10 / 2 =
5
2006  
2007 1 / 1 =
1
2008 5 / 1 =
5
2009 5 / 1 =
5
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015 5 / 1 =
5
2016  
2017  
2018 6 / 2 =
3
2019 5 / 1 =
5
2020