Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 10 / 3 =
3.333
1983 20 / 7 =
2.857
1984 34 / 11 =
3.091
1985 35 / 9 =
3.889
1986 18 / 6 =
3
1987 33 / 9 =
3.667
1988 14 / 3 =
4.667
1989 17 / 5 =
3.4
1990 16 / 4 =
4
1991 55 / 16 =
3.438
1992 59 / 16 =
3.688
1993 27 / 9 =
3
1994 28 / 9 =
3.111
1995 37 / 11 =
3.364
1996 36 / 13 =
2.769
1997 60 / 16 =
3.75
1998 48 / 15 =
3.2
1999 51 / 14 =
3.643
2000 20 / 7 =
2.857
2001 42 / 12 =
3.5
2002 30 / 10 =
3
2003 28 / 8 =
3.5
2004 19 / 5 =
3.8
2005 39 / 12 =
3.25
2006 18 / 5 =
3.6
2007 18 / 5 =
3.6
2008 24 / 9 =
2.667
2009 41 / 12 =
3.417
2010 23 / 9 =
2.556
2011 17 / 6 =
2.833
2012 18 / 8 =
2.25
2013 42 / 12 =
3.5
2014 55 / 18 =
3.056
2015 58 / 20 =
2.9
2016 31 / 11 =
2.818
2017 38 / 15 =
2.533
2018 41 / 16 =
2.563
2019 15 / 6 =
2.5
2020 28 / 9 =
3.111