Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 187 / 60 =
3.117
1983 223 / 83 =
2.687
1984 16 / 9 =
1.778
1985 6 / 3 =
2
1986 76 / 40 =
1.9
1987 506 / 148 =
3.419
1988 356 / 127 =
2.803
1989 13 / 5 =
2.6
1990 7 / 4 =
1.75
1991 59 / 34 =
1.735
1992 113 / 53 =
2.132
1993 27 / 14 =
1.929
1994 11 / 9 =
1.222
1995 3 / 2 =
1.5
1996 17 / 10 =
1.7
1997 57 / 34 =
1.676
1998 218 / 72 =
3.028
1999 13 / 7 =
1.857
2000 1 / 1 =
1
2001 14 / 9 =
1.556
2002 201 / 62 =
3.242
2003 96 / 39 =
2.462
2004 2 / 1 =
2
2005 2 / 2 =
1
2006 8 / 3 =
2.667
2007  
2008  
2009 10 / 5 =
2
2010  
2011 18 / 9 =
2
2012 1 / 1 =
1
2013  
2014 3 / 2 =
1.5
2015 57 / 17 =
3.353
2016 66 / 26 =
2.538
2017  
2018 6 / 3 =
2
2019 50 / 17 =
2.941
2020 5 / 2 =
2.5