Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974 1 / 1 =
1
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 292 / 133 =
2.195
1983 314 / 138 =
2.275
1984 301 / 144 =
2.09
1985 363 / 172 =
2.11
1986 505 / 205 =
2.463
1987 182 / 117 =
1.556
1988 366 / 153 =
2.392
1989 515 / 217 =
2.373
1990 300 / 165 =
1.818
1991 365 / 189 =
1.931
1992 343 / 165 =
2.079
1993 168 / 103 =
1.631
1994 290 / 132 =
2.197
1995 254 / 121 =
2.099
1996 197 / 102 =
1.931
1997 199 / 94 =
2.117
1998 155 / 82 =
1.89
1999 219 / 83 =
2.639
2000 95 / 48 =
1.979
2001 71 / 40 =
1.775
2002 124 / 53 =
2.34
2003 119 / 60 =
1.983
2004 82 / 47 =
1.745
2005 107 / 47 =
2.277
2006 103 / 46 =
2.239
2007 55 / 30 =
1.833
2008 143 / 54 =
2.648
2009 117 / 47 =
2.489
2010 63 / 34 =
1.853
2011 80 / 37 =
2.162
2012 124 / 77 =
1.61
2013 147 / 74 =
1.986
2014 126 / 71 =
1.775
2015 122 / 68 =
1.794
2016 152 / 73 =
2.082
2017 119 / 65 =
1.831
2018 139 / 65 =
2.138
2019 130 / 63 =
2.063
2020 75 / 34 =
2.206