Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 102 / 49 =
2.082
1983 134 / 64 =
2.094
1984 36 / 19 =
1.895
1985 176 / 77 =
2.286
1986 169 / 81 =
2.086
1987 64 / 32 =
2
1988 132 / 58 =
2.276
1989 173 / 78 =
2.218
1990 52 / 29 =
1.793
1991 116 / 53 =
2.189
1992 104 / 50 =
2.08
1993 56 / 27 =
2.074
1994 143 / 63 =
2.27
1995 73 / 39 =
1.872
1996 50 / 25 =
2
1997 85 / 40 =
2.125
1998 38 / 19 =
2
1999 70 / 32 =
2.188
2000 54 / 25 =
2.16
2001 20 / 10 =
2
2002 45 / 24 =
1.875
2003 48 / 24 =
2
2004 15 / 7 =
2.143
2005 67 / 33 =
2.03
2006 79 / 38 =
2.079
2007 12 / 8 =
1.5
2008 54 / 25 =
2.16
2009 71 / 25 =
2.84
2010 4 / 3 =
1.333
2011 17 / 8 =
2.125
2012 20 / 15 =
1.333
2013 20 / 9 =
2.222
2014 25 / 14 =
1.786
2015 19 / 11 =
1.727
2016 32 / 16 =
2
2017 24 / 13 =
1.846
2018 7 / 5 =
1.4
2019 19 / 12 =
1.583
2020 21 / 10 =
2.1