Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976 4 / 1 =
4
1977  
1978 14 / 3 =
4.667
1979  
1980  
1981  
1982 56 / 17 =
3.294
1983 84 / 33 =
2.545
1984 39 / 14 =
2.786
1985 239 / 74 =
3.23
1986 198 / 81 =
2.444
1987 59 / 18 =
3.278
1988 244 / 81 =
3.012
1989 154 / 64 =
2.406
1990 23 / 10 =
2.3
1991 177 / 63 =
2.81
1992 135 / 56 =
2.411
1993 5 / 2 =
2.5
1994 173 / 60 =
2.883
1995 65 / 24 =
2.708
1996 14 / 5 =
2.8
1997 71 / 26 =
2.731
1998 34 / 13 =
2.615
1999 19 / 5 =
3.8
2000 13 / 4 =
3.25
2001 11 / 4 =
2.75
2002 51 / 17 =
3
2003 76 / 20 =
3.8
2004 21 / 8 =
2.625
2005 47 / 14 =
3.357
2006 24 / 8 =
3
2007  
2008 42 / 13 =
3.231
2009 53 / 15 =
3.533
2010 5 / 2 =
2.5
2011 23 / 7 =
3.286
2012 7 / 3 =
2.333
2013  
2014 4 / 2 =
2
2015 6 / 2 =
3
2016 3 / 2 =
1.5
2017 2 / 1 =
2
2018  
2019 7 / 3 =
2.333
2020 4 / 1 =
4