Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 54 / 12 =
4.5
1983 35 / 7 =
5
1984 9 / 4 =
2.25
1985 113 / 25 =
4.52
1986 26 / 9 =
2.889
1987 19 / 5 =
3.8
1988 111 / 21 =
5.286
1989 77 / 15 =
5.133
1990 7 / 2 =
3.5
1991 35 / 7 =
5
1992 18 / 5 =
3.6
1993 9 / 2 =
4.5
1994 39 / 7 =
5.571
1995 6 / 1 =
6
1996 27 / 5 =
5.4
1997 30 / 8 =
3.75
1998  
1999 55 / 10 =
5.5
2000  
2001  
2002 20 / 4 =
5
2003 12 / 5 =
2.4
2004  
2005 173 / 30 =
5.767
2006 6 / 1 =
6
2007 10 / 2 =
5
2008 39 / 7 =
5.571
2009 32 / 8 =
4
2010 13 / 2 =
6.5
2011 11 / 2 =
5.5
2012 5 / 2 =
2.5
2013  
2014 5 / 1 =
5
2015 7 / 2 =
3.5
2016 2 / 1 =
2
2017  
2018 3 / 1 =
3
2019  
2020 8 / 2 =
4