Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974 9 / 2 =
4.5
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 308 / 72 =
4.278
1983 296 / 84 =
3.524
1984 238 / 61 =
3.902
1985 854 / 192 =
4.448
1986 1323 / 287 =
4.61
1987 403 / 105 =
3.838
1988 1145 / 250 =
4.58
1989 2195 / 486 =
4.516
1990 229 / 65 =
3.523
1991 1267 / 320 =
3.959
1992 695 / 180 =
3.861
1993 155 / 49 =
3.163
1994 635 / 157 =
4.045
1995 289 / 77 =
3.753
1996 366 / 84 =
4.357
1997 338 / 87 =
3.885
1998 232 / 61 =
3.803
1999 510 / 100 =
5.1
2000 160 / 46 =
3.478
2001 94 / 26 =
3.615
2002 365 / 83 =
4.398
2003 745 / 155 =
4.806
2004 82 / 22 =
3.727
2005 396 / 81 =
4.889
2006 360 / 90 =
4
2007 88 / 20 =
4.4
2008 315 / 68 =
4.632
2009 417 / 82 =
5.085
2010 69 / 16 =
4.313
2011 168 / 34 =
4.941
2012 135 / 36 =
3.75
2013 24 / 7 =
3.429
2014 88 / 19 =
4.632
2015 305 / 72 =
4.236
2016 177 / 46 =
3.848
2017 7 / 3 =
2.333
2018 46 / 11 =
4.182
2019 100 / 22 =
4.545
2020 23 / 7 =
3.286