Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982 271 / 77 =
3.519
1983 272 / 83 =
3.277
1984 432 / 119 =
3.63
1985 458 / 124 =
3.694
1986 411 / 104 =
3.952
1987 319 / 89 =
3.584
1988 395 / 107 =
3.692
1989 440 / 113 =
3.894
1990 550 / 143 =
3.846
1991 421 / 117 =
3.598
1992 404 / 109 =
3.706
1993 321 / 89 =
3.607
1994 375 / 99 =
3.788
1995 268 / 76 =
3.526
1996 290 / 80 =
3.625
1997 279 / 76 =
3.671
1998 233 / 63 =
3.698
1999 240 / 63 =
3.81
2000 222 / 56 =
3.964
2001 198 / 57 =
3.474
2002 143 / 37 =
3.865
2003 233 / 58 =
4.017
2004 180 / 45 =
4
2005 166 / 42 =
3.952
2006 139 / 33 =
4.212
2007 155 / 42 =
3.69
2008 149 / 37 =
4.027
2009 114 / 31 =
3.677
2010 100 / 27 =
3.704
2011 103 / 27 =
3.815
2012 60 / 20 =
3
2013 93 / 24 =
3.875
2014 70 / 18 =
3.889
2015 135 / 35 =
3.857
2016 67 / 20 =
3.35
2017 27 / 10 =
2.7
2018 44 / 14 =
3.143
2019 30 / 9 =
3.333
2020 62 / 18 =
3.444