Petolintujen pesätutkimus

Petolintujen pesätutkimus on osa valtakunnallista petolintuseurantaa, joka alkoi vuonna 1982. Tässä esitetyt tiedot on kerätty rengastajien ja muiden petolintuharrastajien täyttämiltä pesäilmoituslomakkeilta. Täytettyjen pesäilmoituslomakkeiden lukumääriä on mahdollista tarkastella vuosittain, lajeittain, kunnittain ja havainnoijittain. Lisäksi on mahdollista tarkastella eri lajien poikastuottoa eri vuosina (poikasmäärä / poikaspesä). On huomattava, että tällä sivulla esitettyjä tietoja ei tule sinällään käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, sillä tietoihin saattaa sisältyä virhelähteitä, jotka tulisi analyyseissä ottaa huomioon.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: elmu_ren@cc.helsinki.fi


Nest survey of birds of prey is part of the national monitoring scheme for Finnish raptors and owls which was initiated in 1982. The data shown on this page was collected from nest survey cards compiled by the ringers and other raptor enthusiastics. Numbers of compiled nest survey cards are shown for each year, species, location and observer. In addition, it is possible to view the yearly breeding success of each species (shown as number of nestlings per successful breeding attempt). Please note that data shown on this page should not be used in the scientific context because of potential sources of error.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: elmu_ren@cc.helsinki.fi

« Takaisin
Vuosi Poikasten lukumäärä
1970 3 / 1 =
3
1971  
1972 3 / 1 =
3
1973 3 / 1 =
3
1974 4 / 1 =
4
1975 6 / 2 =
3
1976 3 / 1 =
3
1977 3 / 1 =
3
1978  
1979 4 / 1 =
4
1980  
1981  
1982 433 / 162 =
2.673
1983 483 / 189 =
2.556
1984 404 / 159 =
2.541
1985 340 / 146 =
2.329
1986 458 / 163 =
2.81
1987 531 / 192 =
2.766
1988 435 / 157 =
2.771
1989 676 / 226 =
2.991
1990 699 / 250 =
2.796
1991 741 / 297 =
2.495
1992 509 / 223 =
2.283
1993 497 / 202 =
2.46
1994 629 / 219 =
2.872
1995 404 / 167 =
2.419
1996 413 / 147 =
2.81
1997 484 / 163 =
2.969
1998 319 / 121 =
2.636
1999 409 / 136 =
3.007
2000 260 / 95 =
2.737
2001 328 / 117 =
2.803
2002 268 / 103 =
2.602
2003 324 / 120 =
2.7
2004 303 / 129 =
2.349
2005 288 / 96 =
3
2006 366 / 120 =
3.05
2007 267 / 98 =
2.724
2008 349 / 124 =
2.815
2009 303 / 114 =
2.658
2010 104 / 47 =
2.213
2011 209 / 83 =
2.518
2012 232 / 92 =
2.522
2013 277 / 103 =
2.689
2014 309 / 123 =
2.512
2015 396 / 153 =
2.588
2016 313 / 128 =
2.445
2017 270 / 121 =
2.231
2018 298 / 120 =
2.483
2019 288 / 116 =
2.483
2020 162 / 59 =
2.746