Petolintujen pesätutkimus

« Takaisin

Arosuohaukka - Stäpphök - Pallid Harrier - Circus macrourus

Ilmoitusten lukumäärän kehitys

(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)

Ilmoitukset kartalla

(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)

Ilmoitukset kunnittain

  1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  11 12 13 14 15 16 17 18 19  
KAJAANI 1 1
SOTKAMO 1 1